EKHO EFFEKT

– Et projekt, der fremmer diversitet og ligestilling for alle køn i musik

EKHO EKHO kan som aktør i musik- og kulturfeltet medvirke til at opretholde eller forandre strukturelle uligheder, for eksempel i spørgsmålet om køn. Vi kan med andre ord medvirke til at skabe en positiv forandring i forhold til at skabe bedre forhold for kvinder i musik. Det gør vi med EKHO-EFFEKT.

Kønsfordelingen på EKHO EKHO er 90/10 med færrest kvinder. Dette problem er et afsæt for udvikling – en mulighed for at lave en målrettet og forandringsskabende indsats.

Projektet hedder sådan fordi, vi er stålsatte i forhold til, at projektet skal nytte og føre forandring med sig – det skal have en effekt. EKHO’et foran EFFEKT understreger, at de resultater, projektet skaber, vil have betydning udenfor EKHO EKHOs mure – som ringe i vandet eller synergi i musikbranchen. Samtidig refererer ordet også til den særlige form for ekko-effekt man kan lave på fx vokallyd ved en musikproduktion.

Gennem talks, workshops og et øvelokale øremærket til musik af kvinder og kønsminoriteter, skaber vi en kulturforandring og derigennem sikrer vi, at flere kvinder og kønsminoriteter bliver en del af øvelokaleforeningen. Projektet løber i to år.

MÅL:

Ét år efter projektstart: 80/20 fordeling
Mindst én anden øvelokaleforening har implementeret dele af eller hele projektet

Ved udgangen af projektets andet år: 70/30 fordeling
Mindst tre andre øvelokaleforeninger har implementeret dele af eller hele projektet

Tuborgfondet har gavmildt doneret kr. 421.000,- til realisering af projektets aktiviteter.