EKHO EFFEKT

– Et projekt, der fremmer diversitet og ligestilling for alle køn i musik

EKHO EKHO kan som aktør i musik- og kulturfeltet medvirke til at opretholde eller forandre strukturelle uligheder, for eksempel i spørgsmålet om køn. Vi kan med andre ord medvirke til at skabe en positiv forandring i forhold til at skabe bedre forhold for kvinder i musik. Det gør vi med EKHO-EFFEKT.

Inden EKHO EFFEKT projektet startede, var kønsfordelingen på EKHO EKHO 90/10 med færrest kvinder. Dette problem er et afsæt for udvikling – en mulighed for at lave en målrettet og forandringsskabende indsats.

Projektet hedder sådan fordi, vi er stålsatte i forhold til, at projektet skal nytte og føre forandring med sig – det skal have en effekt. EKHO’et foran EFFEKT understreger, at de resultater, projektet skaber, vil have betydning udenfor EKHO EKHOs mure – som ringe i vandet eller synergi i musikbranchen. Samtidig refererer ordet også til den særlige form for ekko-effekt man kan lave på fx vokallyd ved en musikproduktion.

Projektet forløb i to år frem til og med januar 2024.

Gennem talks, workshops og et øvelokale øremærket til musik af kvinder og kønsminoriteter, er flere kvinder og kønsminoriteter blev en del af øvelokaleforeningen.

Vi har gjort os en masse erfaringer og har generet viden om kulturforandringer i øvelokaler specifikt samt om ligestilling i musik generelt.

Den viden vil vi have ud at arbejde. Derfor arbejder vi i foråret 2024 på at kortlægge øvelokalesituationen på nationalt plan, med særligt fokus på (mangel på) diversitet i landets musikfællesskaber. Stay tuned…

Tak til Tuborgfondet, som har bevilget midler til at realisere vores mapping-projekt.