EKHO EFFEKT – Workshops og Talks

Workshops

EKHO EFFEKT vil præsentere tre workshops alle med et konkret opkvalificeringsfokus. EKHO-EFFEKT skaber på den måde bedre muligheder for kvinder og kønsminoriteter gennem.

Andre mulige emner for workshops er: Sangskrivning, stage performance, sangteknik – alle med fokus på, hvordan emnet og/eller kompetencen har eller får betydning for kvindelige/kønsminoritets artister.

Har du idéer, inputs eller brænder du for selv at facilitere en workshop i EKHO EFFEKT regi? Så kontakt projektleder Rikke Aaberg Pedersen på rikke@ekhoekho.dk

Talks

Talks skal danne ramme for større forståelse, indsigt og udvikling i forhold til den skæve fordeling af køn i musik. Målet med arrangementerne er at skabe et afsæt for dialog og løsninger på problemet. I løbet af projektets første år, vil EKHO EKHO afholde fem aftener med talks, der har fokus på køn. Det kan være med aktører fra branchen, ambassadører for projektet eller profiler fra debatten omkring feminisme.

Har du inputs, idéer eller brænder du for selv at facilitere en aften i EKHO EFFEKT regi, så kontakt projektleder Rikke Aaberg Pedersen på rikke@ekhoekho.dk