EKHO EFFEKT – øvelokale

MÅLET FOR EKHO EFFEKT er at få flere kvinder og kønsminoriteter ind i vores musikfællesskab. Undersøgelser peger mod, at der er forskel på, hvordan man orienterer sig mod fællesskaber alt efter køn og hvilke muligheder, man oplever der er tilstede.

Derfor er vores pejlemærke at være opmærksom på, hvilke muligheder vores musikfællesskab tilbyder for alle køn.

EKHO EKHO har øremærket plads til projekter, der har kvinder og kønsminoriteter som drivkraft eller bærende element. Vi mener som udgangspunkt, at mange års strukturel ulighed, udbedres med strukturelle tiltag. Og derudover kan der ikke herske tvivl om, at flere kvinder og kønsminoriteter i øvelokalerne er en klar win-win.

Lokalet skal fungere som transition fra forskellige musikprojekter og camps og til musikbranchen. Et eksempel: En musik-camp for kvinder afsluttes, og de deltagende musikere har et momentum, der kan optimeres ved et godt øvelokale. En eller flere af solisterne eller de deltagende bands bliver tilbudt at øve gratis i EKHO EKHO i tre måneder efter campen afsluttes. Musikerne bliver dygtigere, og kan samtidig drage nytte af de rige muligheder for netværk, branchekendskab og mange andre vigtige fordele, der er ved at være en del af et musikfællesskab som EKHO EKHO. Sammen skal vi som musikfællesskab hilse positive forandringer og personer af alle køn, velkommen!